Vår maskinpark

Vi har följande maskiner:

  • Grävmaskin Hyundai 8ton
  • Grävmaskin Hyundai 2,5ton
  • Lastmaskin Altas 9ton
  • Självlastande banddumper 2ton
  • Lastbil Volvo 3-axlig lastväxlare
  • Jordankarmaskin med utrustning