Markspecialisten - markarbeten & entreprenadarbeten

Vi utför de flesta förekommande markarbeten och entreprenadarbeten åt både företag och privatpersoner.

Exempelvis utför vi grävning för dräneringar och avlopp samt schaktning för husgrunder, vägar, trädgårdar med mera.

I vår maskinpark har vi maskiner som är anpassade efter såväl stora som små
anläggningsarbeten.

Vi utför även skötsel av trädgårdar och grönområden, samt planteringar och trädbeskärning.

Markspecialisten i Väst AB

Företaget är beläget i Björketorp, men vi har hela Västsverige som vårt arbetsområde.

I Björketorp har vi kontor och egen verkstad samt lager.

Se våra referensarbeten här!