Markentreprenör i Västsverige

Markspecialisten är en markentreprenör som startades 1998 och drivs av Tommy Larsson.

I företaget finns sju till tio anställda under högsäsong och något färre under lågsäsong. Vi finns i Björketorp där vi har kontor, verkstad samt vårt lager, men utför gräv- och schaktarbeten över hela Västsverige. Markspecialisten i Väst utför också all typ av trädgårdsanläggning, planering och skötsel åt både privatpersoner och företag.

Markspecialisten värnar om miljön och kör med miljövänliga maskiner samt använder miljöbränsle. Vi sorterar avfallsmassor enligt föreskrivna regler och bestämmelser.

Genom åren har vi skaffat oss många nöjda kunder som till exempel:

  • Marks kommun
  • Skanska
  • NSB-gruppen, Kinna
  • Olofssons Bygg, Kinna
  • Per Bergerling, Västkustskraft AB
  • Vattenfall
  • Röjkraft
  • Kasthall

Markspecialisten är medlem i Maskinentreprenörerna.

Se våra referensarbeten här!